Lightingdesigner.dk / UGR blænding

 

UGR blænding

Eksempel på UGR-blænding ved hjælp af UGR-tabel

Omkring DIALux evo og beregning af blænding er det vigtigt at vide følgende.

Man kan ikke 100% sammenligne UGR værdier beregnet ved hjælp af beregningsnet og punkter i DIALux evo med de UGR-værdier, som er angivet som max. krav i standarden EN12464-1.

Kravene i EN12464-1 er angivet på baggrund af UGR-tabeller.

Ikke desto mindre bliver beregningsnet og punkter benyttet af langt de fleste DIALux evo beregnere worldwide.

Bruger man beregningsnet og punkter er man ikke begrænset af UGR-tabellernes mangler, som er:

• Kun rektangulære rum uden møbler
• Kun brug af én type armatur i rummet som SKAL have symmetrisk lys output
• SHR skal enten være 0,25 (kontinentet) eller 1 (England)
• Kun specifikke rum dimensioner og reflektans kombinationer
• Kun 2 specielt placerede betragtere (se CIE 117-1995)
 
DIALux evo beregner UGR efter CIE 117-1995 formlen (se figur 1) og tager hensyn til alle forhold i rummet.

Desuden er brug af formlen også den foretrukne metode jf. CIE 117-1995, hvorimod UGR-tabel metoden er til brug for producenters datablade, så en ensartet sammenligning af produkter er mulig.

I CIE 117-1995 står direkte skrevet: ”The Unified Glare Rating (UGR) formula is the method recommended for use by the CIE
 
 
Figur 1: Unified Glare Rating formel
 
Vær opmærksom på, at der i EN12464-1 ikke står beskrevet, hvor UGR-punkter skal beregnes, og der står heller ikke beskrevet, hvor langt der skal være mellem punkterne, hvis man vælger at udføre et beregningsnet med flere punkter.
 
Derfor kan man ikke hævde at følge EN12464-1, hvis man bruger DIALux evo til beregning af blænding, med mindre det er ved hjælp af UGR-tabellerne. Se EN12464-1 4.5.2.
 
UGR-tabellen som DIALux evo generer på symmetriske lyskilder kan benyttes til at beregne maksimal blænding.

Nedenstående rum er bestykket med armaturet Saleni fra SG Armaturen.
 
 

Figur 2: Rummets bredde og længde samt afstand mellem armaturer i længde og bredderetningen
 
 

Figur 3: Rummets højde med angivelse af betragters øjenhøjde (1,7m) og afstanden H
 
  
 
Figur 4: Rummet i 3D visning samt Saleni fra SG armaturen
 
Den viste UGR-tabel for Saleni er genereret i DIALux evo. Findes i dokumentation under produktdatabladet.
 

Figur 5: UGR tabel genereret af DIALux evo
 
Rummet er 32m x 16m og armaturer sidder i 5,7m over gulv.

Armaturer sidder med en afstand på 6,4m afstand i langsgående retning og med 4m afstand i tværgående retning.

”H” i UGR-tabellen repræsenteres af værdien 5,7m – 1,7m = 4.
 
H bestemmes af montagehøjde for armaturer (5,7m) fratrukket synshøjden, som i stående position regnes som 1,7m. Siddende beregnes synshøjden 1,2m.
 

 
Figur 6: Fastlæggelse af "H" - kilde: Trilux
 
Reflektanser regner vi som 70/50/20, men de kunne antage en hvilken som helst anden af de viste kombinationer. Se blå ring i figur 5.

Nu skal vi finde rummets størrelse X, Y for at kunne finde den rette indgang i UGR-tabellen.

Betragteren i UGR-metoden ser altid i Y retningen. Så koordinaterne ændres, når betragteren skifter plads.

De 2 retninger vist herunder er betragterens placeringer jf. UGR-metoden.
 

 
Figur 7: Betragter i rummet og X;Y
 
Vi ved længden på bygningen i længderetningen er 32m og H er 4 – derfor bliver indgangen her 32/4 = 8H (længde/H).
 
Dette er Y værdien, når betragteren ser i længderetningen.

Vi ved bredden på bygningen er 16m, hvilket giver 16/4 = 4H (bredde/H).
 
Dette er X værdien, når betragteren ser i længderetningen.

Derfor er indgangen X=4H; Y=8H og kolonnen 70/50/20 (rød ring i figur 5)
 
UGR er 26,6
 
Når betragteren ser på tværs af armaturerne bliver koordinaterne X=8H; Y=4H og kolonnen 70/50/20 (grøn ring i figur 5)

UGR er 26,4
 
Vi skal korrigere med max. blænding ud fra UGR-tabel.
 
Se den røde ring i UGR-tabellen herunder.
 
Det er + værdierne, som er interessante.
 
Det fremgår tydeligt at tillæg ikke bliver ret stort.
 
Andre armaturer kan dog have større tillæg, så man ikke ignorere tillægget.
 

Figur 8: UGR-tabel med ring om tillæg for afstand mellem armaturer
 
På langs er afstanden mellem armaturerne 6,4m svarende til 6,4/4 = 1,6H (afstand på langs/H)

På tværs er afstanden mellem armaturerne 4m svarende til 4/4 = 1H (afstand på tværs/H)

På langs må vi interpolere, og det betyder vi skal korrigere med +0,34 (1,6H)

På tværs bliver tillægget +0,1 (1H)

Den endelige UGR-værdi i langsgående retning bliver derfor 26,6 + 0,34 = 27 og i tværgående retning bliver UGR 26,4 + 0,1 = 26,5.

Regner man i DIALux evo får man 26 i begge retninger.

Beregningen er temmelig omfattende. UGR-tabellen er bedst til hurtigt at fastslå hvorvidt et armatur vil blænde.
 
Derfor er UGR-tabellen bestemt til brug for producenter og deres datablade.
 
Et hurtigt kig på tabellen kan indikere, hvor høj UGR-blændingen vil være.
 
En tabel med værdier mellem 22 og 25 vil sikkert aldrig kunne benyttes i områder med UGR-grænse på 19.
 
Med de mange fantastiske lysdesigns der bliver udført i dag stilles store krav til lyskvaliteten og derved også UGR blænding.
 
DIALux evo udfører den absolut mest nøjagtige beregning, så hvis man kender betragternes placeringer er en DIALux evo beregning bedst.
 
Desværre har denne beregning ikke hjemmel i EN12464-1, som vi skal huske på er lov i Danmark jf. EN12464-1 er indskrevet i Bygningsregelmentet.
 
Lightingdesigner.dk | Tranevænget 8, Hobro - Danmark | Tlf.: +4520165291 | mail@lightingdesigner.dk