DIALux evo kursus / Pædagogik i kurserne

Pædagogik i kurserne

 
Hvad er læring?

Hvilken læringsstil er den bedste?

Hvilken undervisningsmetode er den bedste?

3 spørgsmål, som er umulige entydigt at svare på.

Læring er den proces, som foregår for det enkelte individ, når individet tilegner sig færdigheder, viden og holdninger.

Læringsstil omhandler forskellige metoder, som det enkelte individ kan afprøve for at finde den bedste metode, som virker for det enkelte individ og giver optimal læring.

Nogle lærer ved at læse teori, blive undervist af en underviser, andre ved at få en kort introduktion, derefter sluppet løs og gennem praktiske øvelser tilegne sig viden, og andre igen på en helt tredje, fjerde eller femte måde.

Undervisningsmetode er den metode, som underviseren forbereder inden en undervisning. Ingen kan med 100% sikkerhed sige, hvilken undervisningsmetode, der er den bedste.

Gennem tiden er der dog udført så mange studier af undervisning, at der med stor sikkerhed kan siges meget om, hvad der virker og hvad der meget sandsynligt ikke virker.
 
Et ekempel er, at der synes konsensus om, at der er uhyre vigtigt at inddrage alle i undervisningen. Inaktivitet blandt kursister betyder ofte, at de taber interessen efter en tid.

Underviseren har ofte en klar holdning til hvad der fungerer bedst.

En underviser, som arbejder med en pædagogik underviseren ikke selv tror på, vil have vanskeligheder ved at være engageret.

Lightingdesigner.dk arbejder ud fra den overbevisning, at jo mere der arbejdes selvstændigt med opgaven, jo mere viden kan den enkelte kursist tilegne sig.

Lightingdesigner.dk tror på, at et kursus skal være en blanding af traditionel undervisning ”fra tavlen” og i meget høj grad selvstændig tilegnelse af viden på baggrund af et godt undervisningsmateriale.

Lightingdesigner.dk ønsker at skabe et læringsrum, hvori kursisterne simpelthen får lyst til at arbejde og lære.

Learning by doing.

Lightingdesigner.dk ser underviserens rolle som katalysator – underviseren skal være den katalysator, der sætter gang i en proces.

Lightingdesigner.dk ønsker at de kursister, der gennemfører et kursus i DIALux evo får en lyst til at lære mere om programmet.

Lightingdesigner.dk ønsker gennem sine DIALux evo kurser, at skabe de rammer for kursisten, som betyder at kursisten føler sig klædt på til videre læring.

Lightingdesigner.dk er fuldt ud klar over, at ingen kursist efter gennemført kursus er 100% selvkørende i DIALux evo, men til gengæld tror Lightingdesigner.dk, at kursisten er 100% klædt på til arbejde med DIALux evo og efterfølgende arbejde sig til den fornødne ekspertise.

Parametre for succes ved afholdelse af kursus er ikke kun baseret på kursisternes og underviserens indstillinger.

Vigtige parametre er også undervisningsmaterialet, AV udstyret, kursuslokale og i høj grad placeringen af kursisterne i lokalet.
 
Antal kursister pr. kursus er en meget vigtig parameter for den enkelte kursist.

Et kursus med mange kursister giver ikke den enkelte kursist mulighed for at få tilstrækkelig hjælp fra underviseren, som skal servicere mange andre kursister.

Et kursus med mange kursister giver ikke underviseren mulighed for at tilpasse undervisningen til den enkelte kursist.

Underviseren ved først i løbet af 1. kursusdag, hvordan de enkelte kursister tager imod den planlagte undervisning. Ingen kursister er ens.

Derfor er der på Lightingdesigner.dk 3-dages kurser ikke mere end 6 kursister ad gangen.

Ved et lille antal kursister pr. kursus er det muligt at tilpasse kurset undervejs i forløbet.

På Lightingdesigner.dk DIALux evo kurser vises DIALux evo software på en 55” skærm og ikke på en projektor.

De mange detaljer i DIALux evo betyder, at ved brug af projektor får kursisterne ofte svært ved at følge med.

I stedet vil kursisterne begynde at arbejde på egen computer og får ikke al informationen med fra gennemgangen af softwaren på den fælles skærm.

Undervisningsmaterialet til kurserne er udarbejdet af DIAL GmbH, og består af et kompendie på mere end 60 sider med beskrivelser/opgaver, og derforuden en softwarepakke med en række DIALux evo projekter i forskellige tempi, som betyder at alle på kurset kan gennemføre alle øvelser.

Desuden betyder de medfølgende DIALux evo projekter og det trykte materiale, at det er nemt for kursisten efter kurset at gennemføre øvelserne igen og tilegne sig den fornødne erfaring med softwaren.

Lightingdesigner.dk arbejder løbende med udvikling af kurserne på baggrund af tilbagemeldinger fra kursisterne.

Der er som skrevet nemlig ingen 100% svar på det optimale kursus.
Gem
Gem
Gem
Gem
Lightingdesigner.dk | Tranevænget 8, Hobro - Danmark | Tlf.: +4520165291 | mail@lightingdesigner.dk