Lightingdesigner.dk / LM-80 og TM-21

LM-80 og TM-21

Beregning af lysnedgangen i LED produkter sker med baggrund i optagne datasæt som defineret i LM-80.

LM-80 beskriver test på minimum 6000 timer (interval 1000 timer). LM-80 er udelukkende på komponent niveau og omfatter ikke færdige armaturer.

LED komponenterne testes ved en temperatur på 55C, 85C og en valgfri temperatur bestemt af producenten. Typiske målepunkter ses på figuren herunder og næste figur viser et typisk datasæt.
 
 


Datasættet benyttes i TM-21, og ud fra datasættet (LM-80) er det muligt at fastsætte tider for, hvornår lysnedgangen er på hhv. 90%, 80% eller 70%.

Bemærk det er nødvendigt at kende ”In-situ” temperaturen, som er den aktuelle temperatur på LED komponenten efter den er i drift i det produkt, der skal mærkes. Temperaturen skal ligge indenfor de temperaturer, som er testet i LM-80.


TM-21 beskriver, at en rapporteret (reported) tid maksimalt kan være 6 gange testtiden. Det vil sige, at ved en testtid på 6000 timer kan TM-21 rapporteret tid maksimalt være 36000 timer.

Det betyder dog ikke, at der ikke kan beregnes længere tider f.eks. 100.000 L80.

TM-21 kan sagtens beregne længere tider, men de skal i dokumentationen for armaturerne angives som beregnede (calculated) tider og ikke TM-21 rapporterede tider.

Der er mange forhold, der spiller ind omkring de beregnede tider.

LM-80 beskriver, at ved brug af 10.000 testtimer er det de sidste 5000 timer, der skal bruges i TM-21, og over 10000 timer benyttes den sidste halvdel af målingerne.

Denne praksis indikerer, at det ikke er de samme resultater, der fremkommer i TM-21 regnearket, når der testes over en længere periode som f.eks. 10.000 timer, som hvis der testes over 6.000 timer.
 
IEC 62717 angiver maksimal testtid på 6000 timer.
 
 


IEC 62717 angiver desuden retningslinjer for, hvordan armaturerne skal mærkes og det er kun at byde velkommen med standarder, således at æbler sammenlignes med æbler o.s.v.
 
Kom tilbage til denne side, da den vil blive opdateret med yderligere oplysninger om IEC 62717, TM-21 og LM-80.
Gem
Gem
Gem
Lightingdesigner.dk | Tranevænget 8, Hobro - Danmark | Tlf.: +4520165291 | mail@lightingdesigner.dk