Lightingdesigner.dk / Energibesparelser
 
 
 
Gem
Gem
Gem
Gem
Gem
Gem

Energibesparelser

Når et belysningsanlæg skal dimensioneres er der flere parametre, der skal fastlægges før selve beregningen kan foretages,
 
Det er væsentligt at spørge ind til, hvor længe kunden ønsker, at anlægget opretholder det krævede belysningsniveau, som fastsættes i henhold til EN12464-1 (indendørs).
 
Er der f.eks. tale om et kontormiljø med daglig drift, så vil 50.000 timers drift svare til omkring 18 års drift.
 
Er der tale om en industrivirksomhed med 3 holds skift, så vil 100.000 timer svare til omkring 11,5 års drift.
 
Antal år afhænger naturligvis i høj grad om hvorvidt der kan benyttes automatik, der f.eks. dæmper lyset eller slukker lyset ved dagslysindfald. Ovenstående driftstider er kalkuleret på baggrund af, at lyset er i drift 100%.
 
Dernæst er det vigtig at forholde sig til lokaliteternes refleksionsværdier. Er det lyse lokaler eller er det mørke og beskidte lokaler. Er der store vinduesflader, så vær opmærksom på at refleksionsværdien for et vindue er 0,1.
 
Ligeledes er det vigtigt at fastslå hvor meget armaturerne vil blive tilsmudset gennem levetiden - skal der tages højde for tilsmudsning i højere eller mindre grad ved dimensioneringen.
 
Når alle detaljer er fastlagte kan lysdesigneren komme med forslag til armaturer.
 
Lysdesigneren skal overholde EN12464-1 med hensyn til nødvendigt lys på arbejdspladsen og skal ligeledes sørge for at regelmæssigheden er jf. EN12464-1. F.eks. er kravet i en skoleklasse 300lux og reglemæssigheden skal være 60% (Emin/Emid). På et kontor er kravet at lysniveauet på arbejdspladsen er 500lux og regelmæssighed på 60% (Emid/Emin).
 
Et væsentlig forhold vil også være økonomien i projektet.
 
Og lige her er det vigtigt at få belyst overfor kunden, at det billigste ikke altid er det billigste i længden.
 
Alle LED armaturer har en lysnedgang, som starter den dag, der sættes spænding på armaturet. Afhængig af konstruktionen på LED armaturet, så vil lystrømnedgangen variere.
 
Armaturerne bliver derfor mærket f.eks. 50.000 timer L70B50. Det betyder ganske simpelt at efter 50.000 timer, så antages det at lyset ud af LED armaturet er faldet til 70% af hvad det var i starten. B50 angiver, at 50% af dioderne er under 70%. Et armatur mærket 100.000 timer L90B50 har efter 100.000 timers drift hele 90% af lyset tilbage. 50% af dioderne er dog under 90%.
 
Armaturer med mindst lysnedgang er typisk de dyreste armaturer i indkøb, men de er sjældent de dyreste armaturer, hvis der ses på levetiden af det anlæg, der skal dimensioneres. Der kan være enormt store besparelse ved at vælge et LED armatur med lav lysnedgang.
 
På siden her vil der i nær fremtid blive lagt eksempler ind på hvor store de besparelser kan være.
 
Kom derfor tilbage og tjek siden.
 
 
 
Lightingdesigner.dk | Tranevænget 8, Hobro - Danmark | Tlf.: +4520165291 | mail@lightingdesigner.dk